your better site
:: PRVÝKRÁT NA WEBIZE? 

zaregistrujte sa BEZPLATNE do katalógu firiem a získajte nové zákazky pre Vašu spoločnosť, rovnako ako aj možnosť využívať všetky aplikácie portálu webiz ZDARMA po dobu 1 mesiaca.  

zaregistrujte sa...
:: OPÝTAJTE SA NÁS!
 
nenašli ste na tejto web stránke odpoveď na niektorú z Vašich otázok, alebo sa potrebujete s nami poradiť o využití e-aukcie, e-tendra a e-dotazníka vo Vašej firme?

 napíšte nám...
:: ČO JE NOVÉ?
systém Webiz využívaný aktuálne už aj pri VEREJNOM OBSTARÁVANÍ!
© 2007-2020 webiz s.r.o.
all rights reserved
Pondelok 28.09.2020
        SK | CZ | ENPrevádzkovateľom elektronického aukčného portálu Webiz je spoločnosť Webiz s.r.o. založená v roku 2007. Hlavnou činnosťou spoločnosti je sprostredkovanie on-line výberových konaní prostredníctvom internetového aukčného portálu, ktorý v plnej miere odráža súčasné potreby moderného obstarávania vrámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov a poskytuje ucelený súbor on-line aplikácií zameraných na podporu obstarávacích aktivít každého podnikania.

Podnetom k vývoju produktu, ktorý Vám spoločnosť Webiz s.r.o. touto cestou ponúka, pritom boli najmä vlastné profesionálne skúsenosti tvorcov tohto portálu v oblasti medzinárodného obstarávania a využívania rôznych nástrojov zameraných na výber vhodného dodávateľa, ale aj potreba prepojenia týchto nástrojov a zjednodušenia celého procesu výberového konania.

Počas vývoja portálu sa spoločnosť zamerala najmä na vybudovanie systému schopného efektívne, časovo a užívateľsky nenáročným spôsobom podporovať Vaše obchodné aktivity, či už v nich vystupujete prevažne ako dodávateľ alebo ako odberateľ. V súčasnej podobe tak portál Webiz ponúka jedinečný súbor troch on-line aplikácií, ktorými sú e-dotazník, e-tender a e-aukcia.