your better site
:: PRVÝKRÁT NA WEBIZE? 

zaregistrujte sa BEZPLATNE do katalógu firiem a získajte nové zákazky pre Vašu spoločnosť, rovnako ako aj možnosť využívať všetky aplikácie portálu webiz ZDARMA po dobu 1 mesiaca.  

zaregistrujte sa...
:: OPÝTAJTE SA NÁS!
 
nenašli ste na tejto web stránke odpoveď na niektorú z Vašich otázok, alebo sa potrebujete s nami poradiť o využití e-aukcie, e-tendra a e-dotazníka vo Vašej firme?

 napíšte nám...
:: ČO JE NOVÉ?
systém Webiz využívaný aktuálne už aj pri VEREJNOM OBSTARÁVANÍ!
© 2007-2020 webiz s.r.o.
all rights reserved
Pondelok 28.09.2020
        SK | CZ | EN

Asistovaná e-aukcia + 1 mesiac bezplatné využívanie služieb portálu Webiz  

 

Neviete či je e-aukcia ten správny nástroj na znižovanie obstarávacích nákladov nakupovaných tovarov a služieb vo Vašej spoločnosti?

 

Využite možnosť bezplatného sprostredkovania  asistovanej e-aukcie vo Vašich reálnych podnikateľských podmienkach a dosiahnite úsporu skôr ako sa rozhodnete pre platené služby portálu Webiz. Všetky služby poskytované spoločnosťou Webiz s.r.o. Vám budú počas jedného mesiaca poskytnuté zdarma rovnako ako aj profesionálne poradenstvo našich expertov pri výberových konaniach.  

Cenník služieb aukčného portálu Webiz platný pre zadávateľov od 1.1.2009  

 jednorázové služby:

 

   START FIX                                                                                                                                                499,- € / výberové konanie
:: jednorázové výberové konanie /e-aukcia, e-tender, e-dotazník/
:: neobmedzený počet dodávateľov a položiek
:: prístup do katalógu firiem portálu Webiz
:: vlastné logo v katalógu firiem a v detaile výberového konania
:: technická a organizačná podpora administrátora
::
 archívácia ukončených výberových konaní s možnosťou ich editácie a opätovného otvorenia
:: ochrana dát certifikátom SSL

 

 

   START FLEXI                                                                                                                              poplatok 20% z dosiahnutej úspory
:: jednorázová e-aukcia
:: 
min. vstupný objem 33.000 €

:: neobmedzený počet dodávateľov a položiek
:: 
prístup do katalógu firiem portálu Webiz
:: vlastné logo v katalógu firiem a v detaile výberového konania
:: technická a organizačná podpora administrátora
::
 archívácia ukončených výberových konaní s možnosťou ich editácie a opätovného otvorenia
:: 
ochrana dát certifikátom SSL

 

 ročné balíky služieb:

 

   STANDARD                                                                                                                                                                       1.699,- € / rok
:: 12 e-aukcií za rok
:: neobmedzené využívanie aplikácie e-tender a e-dotazník
:: podrobné zaškolenie do systému

:: prístup do katalógu firiem portálu Webiz
:: vlastné logo v katalógu firiem a v detaile výberového konania
:: technická podpora administrátora
::
 možnosť administrátorských zásahov do výberových konaní
:: archív ukončených výberových konaní s možnosťou ich editácie a opätovného otvorenia
:: ochrana dát certifikátom SSL

 

 

   PROFI                                                                                                                                                                                2.699,- € / rok
:: neobmedzené využívanie aplikácií e-aukcia, e-tender a e-dotazník
:: podrobné zaškolenie do systému
:: prístup do katalógu firiem portálu Webiz
:: vlastné logo v katalógu firiem a v detaile výberového konania
:: technická podpora administrátora
::
 možnosť administrátorských zásahov do výberových konaní
::
 archív ukončených výberových konaní s možnosťou ich editácie a opätovného otvorenia
::
 ochrana dát certifikátom SSL

 

 

   PREMIUM                                                                                                                                                                         3.999,- € / rok
:: neobmedzené využívanie aplikácií e-aukcia, e-tender a e-dotazník
::
 vlastný portál na servri poskytovateľa
:: prispôsobenie grafického vizuálu portálu s možnosťou editácie textov zadávateľom

:: podrobné zaškolenie do systému
:: vlastný neverejný zoznam dodávateľov
:: prístup do katalógu firiem portálu Webiz
:: možnosť využitia inštitútu pozorovateľa
:: technická podpora administrátora
::
 možnosť administrátorských zásahov do výberových konaní
::
 archív ukončených výberových konaní s možnosťou ich editácie a opätovného otvorenia
::
 ochrana dát certifikátom SSL

 

 

   MULTI                                                                                                                                                                               7.999,- € / rok
:: neobmedzené využívanie aplikácií e-aukcia, e-tender a e-dotazník pre 5 rôznych subjektov
::
 vlastný portál na servri poskytovateľa
:: prispôsobenie grafického vizuálu portálu s možnosťou editácie textov zadávateľom

:: podrobné zaškolenie do systému
:: vlastný neverejný zoznam dodávateľov
:: prístup do katalógu firiem portálu Webiz
:: možnosť využitia inštitútu pozorovateľa
:: technická podpora administrátora
::
 možnosť administrátorských zásahov do výberových konaní
::
 archív ukončených výberových konaní s možnosťou ich editácie a opätovného otvorenia
::
 ochrana dát certifikátom SSL

 

 

V prípade záujmu o iný variant služieb ako sú momentálne štandardné služby dostupné na portáli Webiz prosím kontaktujte prevádzkovateľa portálu. Spoločnosť Webiz s.r.o. nie je platcom DPH.