your better site
:: PRVÝKRÁT NA WEBIZE? 

zaregistrujte sa BEZPLATNE do katalógu firiem a získajte nové zákazky pre Vašu spoločnosť, rovnako ako aj možnosť využívať všetky aplikácie portálu webiz ZDARMA po dobu 1 mesiaca.  

zaregistrujte sa...
:: OPÝTAJTE SA NÁS!
 
nenašli ste na tejto web stránke odpoveď na niektorú z Vašich otázok, alebo sa potrebujete s nami poradiť o využití e-aukcie, e-tendra a e-dotazníka vo Vašej firme?

 napíšte nám...
:: ČO JE NOVÉ?
systém Webiz využívaný aktuálne už aj pri VEREJNOM OBSTARÁVANÍ!
© 2007-2020 webiz s.r.o.
all rights reserved
Pondelok 30.11.2020
        SK | CZ | EN

 Hľadáte nových dodávateľov? Potrebujete znížiť náklady na obstarávanie tovarov a služieb? Hľadáte nové obchodné príležitosti?

 

Elektronický aukčný portál Webiz poskytuje komplexný súbor profesionálnych on-line aplikácií zameraných na podporu obstarávacích aktivít v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Je účinným nástrojom na zvyšovanie efektívnosti podnikania, pričom odbúravanie obstarávacích nákladov, znižovanie nákupných cien tovarov a služieb, urýchlenie procesu výberového konania a jeho transparentnosť sú len niektoré z mnohých výhod, ktoré portál Webiz prostredníctvom on-line výberových konaní ponúka.  viac...   

 

 

Asistovaná e-aukcia + 1 mesiac bezplatné využívanie služieb portálu Webiz 

 

Neviete či je e-aukcia ten správny nástroj na znižovanie obstarávacích nákladov nakupovaných tovarov a služieb vo Vašej spoločnosti?

 

 

Využite možnosť bezplatného sprostredkovania  asistovanej e-aukcie vo Vašich reálnych podnikateľských podmienkach a dosiahnite úsporu skôr ako sa rozhodnete pre platené služby portálu Webiz. Všetky služby poskytované spoločnosťou Webiz s.r.o. Vám budú počas jedného mesiaca poskytnuté zdarma rovnako ako aj profesionálne poradenstvo našich expertov pri výberových konaniach. viac...

 Vybrané referencie:

http://www.socpoist.sk
http://www.cvtisr.sk
http://www.nafta.sk
http://www.tatravagonka.sk
http://www.slovlek.sk
http://www.dobryvyber.sk
http://www.bel-slovakia.sk
http://www.facea.eu
http://www.dobryvyber.sk

E-dotazník umožňuje odberateľovi vytvoriť ucelený okruh otázok adresovaný svojim potenciálnym dodávateľom a získať tak o ich možnostiach komplexný obraz skôr, ako ich s požiadavkou na cenovú ponuku osloví prostredníctvom e-tendra, resp. e-aukcie. K výberovému konaniu následne prizve len tých dodávateľov, ktorí spĺňajú ním zadefinované kritériá.viac...

E-tender poskytuje obstarávateľovi možnosť v krátkom časovom horizonte jednoduchým a prehľadným spôsobom získať a vyhodnotiť cenové ponuky od potenciálnych dodávateľov. Použitie tejto aplikácie je vhodné najmä pri obstarávaní tovarov a služieb, ktoré je schopný ponúknuť len úzky okruh dodávateľov alebo ktorých vyhotovenie, resp. prevedenie je od každého dodávateľa jedinečné.viac...

V porovnaní s bežným cenovým tendrom, resp. e-tendrom e-aukcia využíva priamu on–line konfrontáciu potenciálnych dodávateľov a v pomerne krátkom čase je tak schopná obstarávateľovi zabezpečiť oveľa vyššiu úsporu ako cenový tender. E-aukcia je vhodným nástrojom pri obstarávaní ľahko substituovateľých tovarov a služieb, ktoré je v požadovanej kvalite a množstve schopných súčasne dodať viacero dodávateľov.viac...